“ Lillestrøm og Omegns Bueskyttere er en av landets største bueskytterklubber med ca. 100 medlemmer. Klubbens skyttere gjør det svært bra, både internasjonalt og nasjonalt. En av grunnene for dette er den faglige tyngde innad i klubben.

 

  • LOB´s treningsanlegg i Leiraveien har eget klubbhus lagt til rette for handikappede, og det står permanent oppe skyttermatter fra 10 til 90 meter.
  • LOB har også en Jakt/Felt bane med over 30 mål, og har mange 3D dyr.
  • I Vassøyholtet på Strømmen har klubben et eget innendørsanlegg (populært kalt Hula) som blir brukt hele vinterhalvåret.

“ Det vil bli arrangert nybegynnerkurs to ganger pr år. Informasjon blir gitt på forsiden når neste kurs starter!