Hos Lillestrøm & Omegn Bueskyttere er du velkommen til å prøve bueskyting!

Sommer sesongen holder vi til på utebanen. I vintersesongen holder vi til i vassøyholtet.

 

Ta kontakt for mer informasjon om prøve skyting. Du kan også finne mer informasjon i menyene.