Det er et krav fra forbundet at alle skyttere skal bære klubbtøy under alle aproberte stevner. Brudd på denne regel kan medføre advarsel og, i verste fall, diskvalifisering.

Klubbtøy kjøpes fra Comet Sport Lillestrøm.