Klubben legger stor vekt på at terskelen for å starte med bueskyting skal være så lav som mulig. Vi har derfor investert i bra nybegynnerutstyr som vi låner bort vederlagsfritt. Det er derfor ikke nødvendig å investere i nytt utstyr før du har bestemt seg for om bueskyting er idretten du vil satse på.

Det er allikevel mange som relativt raskt kjøper seg eget utstyr, og når nybegynnerstadiet er tilbakelagt er det naturlig å kjøpe egen bue med større trekkraft en klubbens buer. Det er stor forskjell på prisene på buer, men du kan kjøpe komplette pakker fra kr. 1500,- og oppover. Aktivitetslederne kan gi råd om tidspunkt og type bue.